מערכת ממוחשבת לבקרה וניהול צהרונים

רשת צהריים טובים פיתחה מערכת ניהול ייחודית, ממוחשבת, אשר מספקת כלי עבודה למנחים ולרכזים, ובעיקר כלי ניהולי למנהל המתנ"ס, אשר יקבל תמונת מצב של איכות המסגרות ותפקוד הצוותים ביישוב. המערכת מאפשרת לבצע חיתוכים רלבנטיים, ברמה מינהלית, ברמת איכות הצוות, ברמת השימוש בתכנים ועוד.