הנחייה

העבודה החינוכית בצהרונים יכולה להיות מספקת, מתגמלת ומעשירה, אך לעתים קרובות זו עבודה קשה, תובענית ושוחקת. לצד הניהול השוטף של הצהרונים, הרכזת נדרשת גם למיומנויות וכישורים של תקשורת בינאישית, פתרון קונפליקטים והתמודדות במצבי לחץ.

אחת הדרכים לסייע לרכזות צהרונים בתפקידן המורכב ובפיתוח אישיותן המקצועית, היא לספק להן מפגשי הנחייה אישיים, דרכם יקבלו סיוע בפיתוח כלים מתאימים להתמודדות עם אירועים שונים בצהרונים בהם הן נתקלות, על מנת שיוכלו למלא את משימותיהן כראוי.


מטרות המנחה במפגש ההנחיה הן:
• לתת מקום לתמיכה רגשית (לתמוך, לחזק, לעודד)
• לסייע בזיהוי צרכים אישיים וללמד את הרכזת לזהות את הכוחות שבה
• לעשות שימוש יעיל במשאבים אישיים ומערכתיים
• לאפשר מרחב לרפלקציה על העבודה השוטפת והרגשות שהיא מעוררת
• לקיים תצפית משותפת בצהרון נבחר, שיח ומשוב בעקבות התצפית ותובנות נדרשות.

ההנחיה ברובה היא מול הרכזת, או יחד עם הרכזת מול צוותי הצהרונים – בביקורים בצהרונים, ובהדרכות ישירות לצוותים. כל רכזת מקבלת סל גמיש של שעות הדרכה שנתיות, ובהם היא נעזרת לאורך השנה.

השתלמויות

רשת צהריים טובים פועלת לקיומם של כלים וסטנדרטים מקצועיים עבור המרכזים הקהילתיים, המפעילים צהרונים.

זאת, כדי להעשיר ולמקצע את התכנים הערכיים, החינוכיים וההפגתיים אליהם נחשפים הילדים, ולסייע לאנשי הצוות בעשייה החינוכית היומיומית.

אנו מאמינים כי הדרכה משמעותית של צוותי צהרונים תסייע לעובדות הצהרון בחשיבה על תפיסת תפקידן, בהעמקת מקצועיותן ובמגע יומיומי איכותי עם הילדים.

הערך המוסף של ההדרכה הקבוצתית של צוותי הצהרונים הוא במתן תחושת שייכות ותחושת ערך עצמי למשתלמות.

צוות מנחות צהריים טובים מקיים הדרכות קבוצתיות לצוותי הצהרונים בנושאים הרלוונטיים לחיי היום יום של הצהרון: ארגון הסביבה החינוכית, סדר יום, יחסי צוות, תקשורת עם הורים, אקלים מיטבי, התמודדות עם ילדים מאתגרים.

רכזת הצהרונים יכולה לבחור את הנושאים הרלוונטיים ביותר ונושאים אחרים עבור הדרכת הצוות, בהתאם לצרכים העולים מן השטח.

בקרה כבסיס להדרכה

הבקרה היא אחד מכלי ההדרכה המופעלים בצהרונים על ידי רשת 'צהרים טובים'.
הבקרות מבוצעות על ידי בקריות שהינן נשות מקצוע מתחום הגיל הרך, המבצעות תצפית אובייקטיבית על המתרחש בצהרון. הבקרה מתייחסת למגוון תחומים בהתנהלות הצהרון: ביטחון ובטיחות, התכנית החינוכית, ואינטראקציה (עם הילדים, בין צוותית ועם ההורים).
דוח הבקרה "מצלם" את תמונת מצב אובייקטיבית, דרך עיניים מקצועיות, על הנעשה בצהרון.
דוחות הבקרה, הכוללים המלצות חינוכיות מפורטות, משמשים לקביעת יעדי ומוקדי עבודה עם צוותי הצהרונים, ומסייעים בידי רכזת הצהרונים בהדרכת הצוותים החינוכיים העובדים בצהרונים.

מערכת ממוחשבת לבקרה וניהול צהרונים

רשת צהריים טובים פיתחה מערכת ניהול ייחודית, ממוחשבת, אשר מספקת כלי עבודה למנחים ולרכזים, ובעיקר כלי ניהולי למנהל המתנ"ס, אשר יקבל תמונת מצב של איכות המסגרות ותפקוד הצוותים ביישוב. המערכת מאפשרת לבצע חיתוכים רלבנטיים, ברמה מינהלית, ברמת איכות הצוות, ברמת השימוש בתכנים ועוד.