• כי חינוך בלתי פורמלי הוא מהות העשייה בחברה למתנ"סים
  • כי הכי בטוח בצהרון המלווה על ידי מערך מקצועי
  • כי הצוותים שלנו מודרכים ומפוקחים לאורך כל השנה
  • כי תכני הפעילות הם "הרוטב הסודי" שלנו וקיימים רק במסגרות "צהרים טובים"
  • כי הניסיון עושה את ההבדל