קייטנת סוכות מקוונת

קייטנת סוכות של הצהרון מגיעה אליך הביתה

 

דרך הקצב הרישום הסתיים

גביעי נייר רישום לפעילות

רישום לפעילות משחקי תיאטרון

רישום לפעילות שעה 10

רישום לפעילות שעה 11:15

רישום לפעילות 12:30