עמוד הבית > תרגילים ופעילויות 7

7 תרגילים ופעילויות

פעילות מספר 2 - התוכן נגיש בPDF מצורף בקישור