עמוד הבית > �������� ������������
בקרה כבסיס להדרכה

בקרה כבסיס להדרכה

הבקרה היא אחד מכלי ההדרכה המופעלים בצהרונים על ידי רשת 'צהרים טובים'.

הבקרות מבוצעות על ידי בקריות שהינן נשות מקצוע מתחום הגיל הרך, המבצעות תצפית אובייקטיבית על המתרחש בצהרון. הבקרה מתייחסת למגוון תחומים בהתנהלות הצהרון: ביטחון ובטיחות, התכנית החינוכית, ואינטראקציה (עם הילדים, בין צוותית ועם ההורים).

דוח הבקרה "מצלם" את תמונת מצב אובייקטיבית, דרך עיניים מקצועיות, על הנעשה בצהרון.

דוחות הבקרה, הכוללים המלצות חינוכיות מפורטות, משמשים לקביעת יעדי ומוקדי עבודה עם צוותי הצהרונים, ומסייעים בידי רכזת הצהרונים בהדרכת הצוותים החינוכיים העובדים בצהרונים.

 


מערכת ממוחשבת לבקרה וניהול צהרונים
רשת צהריים טובים פיתחה מערכת ניהול ייחודית, ממוחשבת, אשר מספקת כלי עבודה למנחים ולרכזים, ובעיקר כלי ניהולי למנהל המתנ"ס, אשר יקבל תמונת מצב של איכות המסגרות ותפקוד הצוותים ביישוב. המערכת מאפשרת לבצע חיתוכים רלבנטיים, ברמה מינהלית, ברמת איכות הצוות, ברמת השימוש בתכנים ועוד.