עמוד הבית > ������������ ���������������� ��������
התפיסה הפדגוגית שלנו

התפיסה הפדגוגית שלנו

התפיסה הפדגוגית של רשת צהרים טובים רואה בצהרונים, הנמצאים בליווי ופיקוח מקצועי, פלטפורמה חינוכית-העשרתית המשכית למסגרות החינוכיות של שעות הבוקר.
מתוך הכרות רבת שנים עם האתגרים העומדים בפני מפעילי מסגרות חינוכיות בשעות הצהרים, כוללת תפיסתנו עקרונות לבניית סדר יום מיטבי בהמשכו של יום הלימודים, ניהול ארוחת צהרים במודל משפחתי, העשרה מותאמת גיל ומגוונת המתמקדת ביכולות הרגשיות-חברתיות של הילדים, ואמצעים לפתרון דילמות מקצועיות תוך שיתוף צוותי החינוך וההורים.
היעד המרכזי של הצהרון הוא מתן יחס אישי לכל ילד, תוך התייחסות לעולמו הרגשי והקניית מיומנויות חברתיות בדרך חווייתית ומעשירה.
התפיסה הפדגוגית של רשת "צהרים טובים" משמשת כמצע לחינוך איכותי, כאמצעי לטיפוח רגישות של עובדים ומחנכים בגיל הרך, וכפתח להבנה מעמיקה של עולמו והתפתחותו של הילד.