הנחיות למילוי הטופס:

רישום למפגש "משחקי תאטרון" עם טל שובל

 

תאריך: 04.10.2020

שעה: 12:30

מספר של ההורה אליו נשלח את הקישור למפגש