עמוד הבית > תרגילים ופעילויות (7)

7 תרגילים ופעילויות

פעילות מספר 2 - התוכן נגיש בPDF מצורף בקישור