עמוד הבית > ������������

הנחייה

העבודה החינוכית בצהרונים יכולה להיות מספקת, מתגמלת ומעשירה, אך לעתים קרובות זו עבודה קשה, תובענית ושוחקת. לצד הניהול השוטף של הצהרונים, הרכזת נדרשת גם למיומנויות וכישורים של תקשורת בינאישית, פתרון קונפליקטים והתמודדות במצבי לחץ.

אחת הדרכים לסייע לרכזות צהרונים בתפקידן המורכב ובפיתוח אישיותן המקצועית, היא לספק להן מפגשי הנחייה אישיים, דרכם יקבלו סיוע בפיתוח כלים מתאימים להתמודדות עם אירועים שונים בצהרונים בהם הן נתקלות, על מנת שיוכלו למלא את משימותיהן כראוי.


מטרות המנחה במפגש ההנחיה הן:
• לתת מקום לתמיכה רגשית (לתמוך, לחזק, לעודד)
• לסייע בזיהוי צרכים אישיים וללמד את הרכזת לזהות את הכוחות שבה
• לעשות שימוש יעיל במשאבים אישיים ומערכתיים
• לאפשר מרחב לרפלקציה על העבודה השוטפת והרגשות שהיא מעוררת
• לקיים תצפית משותפת בצהרון נבחר, שיח ומשוב בעקבות התצפית ותובנות נדרשות
ההנחיה ברובה היא מול הרכזת, או יחד עם הרכזת מול צוותי הצהרונים – בביקורים בצהרונים, ובהדרכות ישירות לצוותים
כל רכזת מקבל סל גמיש של שעות הדרכה שנתיות, ובהם היא נעזרת לאורך השנה