עמוד הבית > ������������������

השתלמויות

רשת צהריים טובים פועלת לקיומם של כלים וסטנדרטים מקצועיים עבור המרכזים הקהילתיים, המפעילים צהרונים.

זאת, כדי להעשיר ולמקצע את התכנים הערכיים, החינוכיים וההפגתיים אליהם נחשפים הילדים, ולסייע לאנשי הצוות בעשייה החינוכית היומיומית.

אנו מאמינים כי הדרכה משמעותית של צוותי צהרונים תסייע לעובדות הצהרון בחשיבה על תפיסת תפקידן, בהעמקת מקצועיותן ובמגע יומיומי איכותי עם הילדים.

הערך המוסף של ההדרכה הקבוצתית של צוותי הצהרונים הוא במתן תחושת שייכות ותחושת ערך עצמי למשתלמות.

צוות מנחות צהריים טובים מקיים הדרכות קבוצתיות לצוותי הצהרונים בנושאים הרלוונטיים לחיי היום יום של הצהרון: ארגון הסביבה החינוכית, סדר יום, יחסי צוות, תקשורת עם הורים, אקלים מיטבי, התמודדות עם ילדים מאתגרים.

רכזת הצהרונים יכולה לבחור את הנושאים הרלוונטיים ביותר ונושאים אחרים עבור הדרכת הצוות, בהתאם לצרכים העולים מן השטח.