עמוד הבית > גיבורי העל – הכוחות הטמונים בנו
גיבורי העל – הכוחות הטמונים בנו

גיבורי העל – הכוחות הטמונים בנו

התכנית השנתי של צהרוני גני הילדים בתשע"ט –

עוסקת בערכים וביכולות הנמצאים בכל אחד מאיתנו. התוכן הוא תוכן ערכי, שפה שהצוות והילדים ילמדו במהלך השנה, ויוכלו להשתמש בה בחיי היום יום בצהרון.

את התכנית ילוו שישה 'גיבורי על', כל אחד מהם מייצג ערך או יכולת.

'גיבורי' העל' יפגשו במהלך השנה דילמות או מצבים מעולם בעלי החיים והצמחייה, ויעזרו לנו לגלות מה אנחנו יכולים ללמוד מהטבע על חברו, נתינה הקשבה ואורח חיים בריא.