תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.tzaharon.kat.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .